VPN-opstelling voor Mikrotik : PPTP-protocol

PPTP-opstelling voor MIKROTIK

Eenmaal ingelogd klikt u op het tabblad "PPP" in het linkermenu. Het tabblad "Interface" moet geopend zijn. Klik nu op het "+" teken en selecteer "PPTP Client".

(Zorg ervoor dat u de juiste gegevens in de juiste velden invoert. Gebruik de afbeeldingen ook als leidraad)

In dit nieuwe venster dat u hebt geopend, maakt u uw PPTP VPN-verbinding. Bewerk de instellingen als volgt:

 • Naam: In dit veld kunt u alles invoeren wat u maar wilt, bijvoorbeeld "pptp-out1".
 • Max MTU en Max MRU: 1490
 • Als u klaar bent, klikt u op het tabblad "Dial Out" (rechts naast het tabblad "General").

Bewerk nu in het tabblad "Dial Out" de instellingen zoals hieronder wordt uitgelegd:

Verbinden met: Kies een VPN-server-IP waarmee u verbinding wilt maken, bijvoorbeeld: uk-lon1.serverlocation.co (u vindt al onze wereldwijde VPN-netwerk-adressen hier: http: //support.smartdnsproxy.com/customer/en/portal/articles/1907772-vpn-server-locations-addresses)
Gebruiker: VPN-account gebruikersnaam
Wachtwoord: Typ uw speciale PPTP-wachtwoord.
Toestaan: Laat alleen maschap1 en mschap2 authenticatiemethoden controleren.

Klik op "OK" als je klaar bent. (Gelieve alle instellingen te controleren alvorens op "OK" te klikken)

Ga nu naar het tabblad "IP" in de linkerbalk en selecteer "Firewall". Klik op het tabblad "NAT" en klik dan op "+", zoals hieronder weergegeven.

U zou nu in de "Algemene" instellingen moeten staan, dus voer het volgende uit:

 • Selecteer in "Ketting" de optie "srcnat" in het uitklapmenu.
 • In "Out. Interface" selecteert u de naam van de zojuist gemaakte pptp-out1-verbinding.
 • Klik op het tabblad "Actie" als u klaar bent.
 • Selecteer in het veld "Actie" in het uitklapmenu "Maskerade".
 • Klik op "OK" als je klaar bent.

Nu je terug bent in het "Firewall" venster, klik je op de "Mangle" tab, klik je op het "+" teken:

 • Selecteer bij "Ketting" in het uitklapmenu "prerouting".
 • In "Src. Adres" voert u het IP-bereik in dat u via de VPN-verbinding wilt laten routeren. Naar

  alle IP's in het Mikrotik-routersubnet te routeren (ervan uitgaande dat de router 192.168.88.1 is), voer dan in

  "192.168.88.2-192.168.88.254".

 • Als u klaar bent, klikt u op het tabblad "Actie".

  Nu u in het tabblad "Actie" bent, kunt u de instellingen bewerken zoals hieronder wordt uitgelegd:

  • Selecteer in het veld "Actie" in het uitklapmenu "Markeer routing".
  • Voer in het veld "Nieuw routemarkeringsteken" een willekeurige naam voor het routemarkeringsteken in, bijvoorbeeld "vpn".
  • Vink de optie "Passthrough" aan.
  • Klik op "OK", als je klaar bent.

Klik nu op "IP" (in het linkermenu). Klik in het venster "Routes List" op "Routes" en klik dan op het "+" teken.

Dst. Adres: moet "0.0.0.0/0" zijn.
Poort: Voer de naam in van de VPN-verbinding die u hebt gemaakt. (in dit geval is het "pptp-out1") uit het uitklapmenu.
Routingmarkering: Selecteer het routemarkeringsteken dat u eerder hebt gemaakt. (bijv. "vpn")
Klik op "OK" als je klaar bent.

Tot slot kunt u uw nieuwe locatie controleren door naar http://whatismyipaddress.com/ te navigeren. 

Heeft dit uw vraag beantwoord? Bedankt voor de feedback Er was een probleem met het indienen van je feedback. Probeer het later nog eens.